Mohokeng...

Mohokeng, Leshou la ga Masegano letodi le gana letsolo Ga ba ja gaba gadimane ba gadimana ntweng Phoka Motho waga Mphalanyana Thibete Selalome!!

No comments: